ศบค.แถลง 15 ส.ค.ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันที่ 15 ส.ค.2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม ยอดสะสม 3,376 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และสถานที่กักกันที่รัฐ (State Quarantine) จัดให้ 439 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมอยู่ที่ 58 ราย จำนวนผู้ป่วยหายแล้ว 3,193 ราย และรักษาอยู่โรงพยาบาล 125 ราย

ด้านสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันที่ 15 ส.ค.2563 เวลา 09.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 21,342,454 ราย อาการรุนแรง 64,529 ราย รักษาหายแล้ว 14,138,338 ราย และเสียชีวิต 763,064 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 5,476,266 ราย
2. บราซิล จำนวน 3,278,895 ราย
3. อินเดีย จำนวน 2,525,222 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 912,823 ราย
5. แอฟริกาใต้ จำนวน 579,140 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 3,376 ราย