“เอ็มเค เรสโตรองต์ฯ” พลิกขาดทุน 247 ลบ. ใจดีปันผล 50 สต.

HoonSmart.com>> “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ไตรมาส 2/63 พลิกขาดทุน 247 ล้านบาท ผลกระทบโควิด-19 รายได้หาย 2,308 ล้านบาท หรือ 51% ฉุดครึ่งปีกำไรเหลือ 93 ล้านบาท วูบ 93% บอร์ดใจดีปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ขึ้น XD 24 ส.ค.นี้

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 ขาดทุนสุทธิ 247.16 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.27 บาท ลดลง 936 ล้านบาท จากงวดปีก่อนกำไรสุทธิ 688.51 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.75 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2563 กำไรสุทธิ 93.02 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.10 บาท ลดลง 1,305 ล้านบาท หรือ 93.3% จากงวดดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,398.26 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.52 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 2/2563 จำนวน 2,163 ล้านบาท ลดลง 2,308 ล้านบาท หรือ -51.6% เมื่อเทียบงวดปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศและมาตรการปิดเมืองชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2563 ในกรุงเทพฯ รวมถึงอีกหลายจังหวัดตามมาแม้ยอดขายในส่วนของการซื้อกลับบ้านและจัดส่งถึงบ้านจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่สามารถชดเชยรายได้ของการรับประทานในร้านได้

ร้านอาหารสามารถกลับมาเปิดให้บริการแบบรับประทานในร้านได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2563 แต่ยังคงต้องให้มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องปิดให้บริการเร็วกว่าปกติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ ส่งผลให้ในระยะแรกที่เริ่มเปิดการขายแบบรับประทานในร้านได้ ยอดขายของบริษัทฯ ฟื้นตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อย และในเดือนมิ.ย. มีการผ่อนปรนมาตรการเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถขยายเวลาในการให้บริการ ทำให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนการแพร่ระบาด COVID-19

ส่วนรายได้จากการขายและบริการสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 เท่ากับ 5,958 ล้านบาท ลดลง 32.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ด้านกำไรขั้นต้นไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 1,333 ล้านบาท ลดลง 56.8% เมื่อเทียบงวดปีก่อนและงวดครึ่งปีแรกเท่ากับ 3,859 ล้านบาท ลดลง 36.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
สัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการปรับลดลงจาก 68.7% ในงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 เป็น 64.8% ในงวดเดียวกันของปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2563 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 25 ส.ค. 2563 และขึ้น XD วันที่ 24 ส.ค. 2563 จ่ายเงินวันที่ 10 ก.ย.2563