CWT อวด “เรือไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว”

 

วีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด ( CWT ) , นำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกรรมการ บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น ( Sakun C ) และ  วีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ( Sakun C )   เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมเจ้าท่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 161 ปี กรมเจ้าท่า พร้อมนำเรือไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว (EV FERRY) ที่ทาง SakunC เป็นผู้ผลิตและพัฒนา ไปเปิดตัวให้แขกผู้มีเกียรติได้ยลโฉมภายในงาน พร้อมล่องเรืออวดสมรรถนะของ ‘เรือไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว’

สำหรับนำไปใช้เป็นเรือท่องเที่ยวเดินทะเล ซึ่งผลิตโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 1 ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้กับเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าเดินทะเลของประเทศ

ทั้งนี้ SakunC เป็นบริษัทย่อยของ CWT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม,วัสดุและเทคโนโลยีทันสมัย  ร่วมมือกันแบบบูรณาการกับ บ้านปูเน็กซ์, กรมเจ้าท่า และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สามารถผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล

โดย SakunC ในฐานะผู้ผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า มีความพร้อมด้านกำลังการผลิตเพื่อส่งมอบเรือให้กับกลุ่มลูกค้าจำนวนกว่า 2,000 ลำ ภายในปี 2568 รวมถึงมีความพร้อมเต็มที่ต่อการผลิตยานพาหนะทางบกประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

ปัจจุบันสกุลซี พัฒนา Aluminum EV Bus เสร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งทางภาครัฐและเอกชนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดรายได้และผลการเติบโตที่น่าพอใจในปี 2563

วีระพล ไชยธีรัตต์  ผู้บริหาร CWT กล่าวว่า  ความหลากหลายผลงานของ Sakun C ในช่วงปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า การเข้าลงทุนใน Sakun C ของ CWT มีความคุ้มค่า, ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นธุรกิจที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ทั้งทางด้านศักยภาพและการสร้างรายได้ แม้เป็นประเภทธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจที่ทำรายได้หลักแต่มีแนวโน้มผลกำไรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มั่นใจได้ว่า  การเติบโตของ Sakun C อย่างก้าวกระโดด เสริมให้ CWT ขยายรากฐานได้อย่างมั่นคงในอนาคต