ธอส.แจกรางวัลลูกค้าสินเชื่อบ้านผ่อนดี รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัย ผ่อนชำระเงินกู้ผ่านแอป GHB ALL 4 เดือนติดต่อกัน ก.ย.-ธ.ค.63 มอบเงิน Cashback กลุ่มที่ 1 ได้เงิน 1,000 บาท ต้องชำระเงินกู้ด้วย APP GHB ALL  4 เดือนติดต่อกัน วงเงินกู้ทุกบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ประวัติการผ่อนดีย้อนหลัง 48 เดือน ถึงพ.ย. กลุ่มที่ 2 ได้  500 บาท จำนวน 1 แสนรายแรก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี 63 ถึงต้นปี 64

ฉัตรชัย ศิริไล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัยในการผ่อนชำระเงินกู้ด้วย Application : GHB ALL ซึ่งเป็น Application ที่รวบรวมหลากหลายบริการสำคัญของ ธอส. ไว้ในมือลูกค้า ใช้งานสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร ได้มีนโยบายให้ ธอส. จัดทำ “โครงการลูกค้าบ้าน ธอส. ผ่อนดี” โดย ธอส. จะมอบเงิน Cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดย กลุ่มที่ 1 ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลังรวม 48 เดือน (จนถึงพ.ย. 2563) ชำระตรงเวลาและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนรวมถึงเดือนธ.ค. 63 และมีแอป GHB ALL และผูกกับบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 ได้รับเงินจำนวน 500 บาท จำกัดจำนวน 1 แสนรายแรก โดยต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่ 1 (ได้รับเงิน 1,000 บาท) มีสถานะบัญชีปกติ ต้องไม่เคยสมัครแอป GHB ALL และต้องสมัครแอป GHB ALL พร้อมผูกกับบัญชีออมทรัพย์ภายในเดือนส.ค. – ก.ย.63 เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

ทั้งนี้ลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินกู้ด้วยแอป GHB ALL เป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกัน ระหว่างเดือนก.ย. – ธ.ค. 63  ลูกค้าที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดได้อย่างครบถ้วนแล้ว ธอส. จะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับแอป GHB ALL ภายใน 7 วัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านที่จำเป็น และสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 63 หรือต้นปี 64 ได้ต่อไป