EA ผนึก 3 พันธมิตรเซ็น MOU รัฐบาลลาว ศึกษาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อน

HoonSmart.com>> “พลังงานบริสุทธิ์” ร่วมพันธมิตร 3 ราย เซ็น MOU รัฐบาลสปป.ลาว ลุยโปรเจคยักษ์สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนใช้เวลาศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 2 ปี พร้อมส่ง “สมโภชน์ อาหุนัย-อมร ทรัพย์ทวีกุล-วสุ กลมเกลี้ยง” ตัวแทน EMH บริษัทย่อย นั่งกรรมการ NEX ด้านบล.ฟินันเซียฯ แนะนำ “ซื้อ” EA

สมโภชน์ อาหุนัย

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯและพันธมิตร 3 ราย (ผู้ร่วมพัฒนา) ได้แก่ (1) Chaleun Sekong Energy Company Limited, สปป. ลาว, (2) Vega Digital Company Limited, ประเทศไทย และ (3) PSL Service Sole company Limited, ส.ป.ป. ลาว ได้ร่วมลงนามกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของสปป.ลาว เพื่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) Saravan Downsteam Hydropower Project และ (2) Phamong Hydropower Project

บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีกำหนดการศึกษาความเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งผู้ร่วมพัฒนาจะได้ ดำเนินการร่วมสำรวจ ศึกษาผลกระทบ และประเมินความเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตการศึกษาและพัฒนา ที่กำหนดโดยรัฐบาล ของ สปป. ลาว

“ถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ EA ในต่างประเทศ หลังจากประสบความสำเร็จในการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม และวินด์ฟาร์มในประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิต 664 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่นำสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”นายสมโภชน์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ในสปป.ลาว จะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของ EA เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ EA ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (EMH) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) ให้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 670 ล้านหุ้น หรือ 40.01% และได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) รวมทั้งได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NEX ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนกรรมการจาก EMH จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการ, นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการและกรรมการบริหาร, นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ NEX กำหนดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อกรรมการบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค.2563 นี้

ด้านบล.ฟินันเซีย ไซรัส มองกรณีดังกล่าวเป็น positive surprise ที่ไม่ได้อยู่ในประมาณการของนักวิเคราะห์ แนะ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 55 บาท

อ่านข่าว

NEX ตั้ง “สมโภชน์ อาหุนัย” พร้อมกก.ใหม่ 3 รายนั่งบอร์ด