ไทยออยล์จับมือจีพีเอสซี ส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.เกาะสีชัง

บัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์  และชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร่วมส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 53.6 kWp มูลค่า 1,750,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง โดยมี ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว