BGRIM ย้ำ ADB ขายหุ้นบางส่วน ไม่กระทบธุรกิจ

HoonSmart.com>>บี.กริม เพาเวอร์ เผย การขายหุ้นเพียงบางส่วนของ ADB ในสัดส่วนประมาณ 2.61% จากเดิมถือหุ้น 4.72% เป็นไปตามนโยบายรองรับการลงทุนในโครงการของ BGRIM ในอนาคตย้ำไม่กระทบพื้นฐานธุรกิจ เดินหน้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน มั่นใจผลประกอบการปีนี้โต 10-15%

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า ประเด็นการขายหุ้นของ ธนาคารพัฒนาเอเชีย  (ADB)  68 ล้านหุ้น หรือ 2.61%  จากที่ถือทั้งหมด 123 ล้านหุ้นเท่ากับ 4.72%  นั้นเป็นนโยบายภายในของ ADB และเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทไม่ได้ทราบเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องของการบริหารพอร์ตการลงทุน และเป็นการบริหารวงเงินภายในของ ADB เพื่อเตรียมสนับสนุนหรือลงทุนในในโครงการของ BGRIM อาทิเช่น Green bond 5,000 ล้านบาทที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเวียดนาม และโครงการอื่นในอนาคต

นอกจากนี้ยังไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานของ BGRIM เนื่องจาก ADB เป็นผู้ถือหุ้นในลักษณะ passive investor พื้นฐานของบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง  เดินหน้าขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 47 โครงการรวม 3,019 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาอีกหลายโครงการรวมเป็นกำลังการผลิตทั้งหมด 3,547 เมกะวัตต์

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับเป้าหมายเติบโตไปสู่การมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การควบรวมกิจการ (M&A) ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมโอกาสไม่ต่ำกว่า 500 เมกะวัตต์ , โรงไฟฟ้าพลังงานลมในหลายประเทศรวม 300-400 เมกะวัตต์ และ โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซ LNG ในเวียดนามด้วยโอกาสไม่ต่ำกว่า 3,000 เมกะวัตต์ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ในปีนี้ ยังเชื่อว่ายังผลการดำเนินงานสามารถเติบโตในกรอบ 10-15% ด้วยการขยายกำลังการผลิตและขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและการบริหารค่าใช้จ่ายด้วย

อ่านประกอบ

GULF-BGRIM กอดคอร่วง ADB ขายบิ๊กล็อตเฉียด 1 หมื่นลบ.ราคาต่ำ