GULF-BGRIM กอดคอร่วง ADB ขายบิ๊กล็อตเฉียด 1 หมื่นลบ.ราคาต่ำ

HoonSmart.cim>>ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียขายบิ๊กล็อต 2 หุ้นไฟฟ้าใหญ่ เฉียด 1 หมื่นล้านบาท หุ้นบี.กริม เพาเวอร์  3,454 ล้านบาท ราคา 50.80 บาท/หุ้น และ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ฯ  6,186.4 ล้านบาท ราคา 35.15 บาท  กดราคาในตลาดไหลลง

เช้าวันที่ 23 ก.ค. มีรายการบิ๊กล็อตหุ้นบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) จำนวน 68 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 50.80 บาท มูลค่า 3,454.4 ล้านบาท และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(GULF)จำนวน 176 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 35.15 บาท รวมมูลค่า 6,186.4 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ราคาหุ้น GULF ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 35.50 บาท -1.50 บาทหรือ 4.05% และ BGRIM ไหลลงมาที่ 52.25 บาท -1.50 บาทหรือ 2.79%

การขายบิ๊กล็อตุ้นทั้งสองบริษัทมาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB)  โดย ADB ถือหุ้น BGRIM ใหญ่อันดับที่สี่ จำนวน 123 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.72% และถือหุ้น GULF ใหญ่อันดับที่เจ็ดจำนวน  64 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.00% ของทุนชำระแล้ว