ก.ล.ต. อนุมัติ NEX ขายหุ้นพีพี รอรับเงิน 2,354 ลบ.เสริมเขี้ยวเล็บ

HoonSmart.com>>”เน็กซ์ พอยท์” พร้อมลุย  เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 1,070 ล้านหุ้น ให้นักลงทุนในวงจำกัด ระหว่างวันที่  24-29 ก.ค.

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(พีพี) จำนวน 1,070 ล้านหุ้น  ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท  มูลค่ารวมเท่ากับ 2,354 ล้านบาท กำหนดชำระเงิน วันที่ 24-29 ก.ค.2563

สำหรับนักลงทุนที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา และ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ นายยุทธวีร อัชวังกูล และนายทินกร พันพานิชย์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.2563 เป็นต้นไป