TPCH ต้อนรับผู้ประกอบการ SME เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร, เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ให้การต้อนรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จากชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ามหาชัย กรีนเพาเวอร์ (MGP) ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีการใช้กะลามะพร้าวและไม้สับเป็นเชื้อเพลิงหลัก และโรงไฟฟ้าชีวมวล MGP ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN ENERGY AWARDS 2019 และรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2019 อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงไฟฟ้ามหาชัย กรีนเพาเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้