บล.เคทีบีเปิดขายหุ้นกู้ “แมกโนเลีย ควอลิตี้ฯ” อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.85%

HoonSmart.com>> บล.เคทีบี เปิดขายหุ้นกู้มีประกัน “แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ฯ” มูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน

บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) เปิดเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ค้ำประกันโดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสำรองเสนอขายเพิ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 – 21 ก.ค.2563 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

สำหรับหุ้นกู้ MQDC มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน