“กลุ่มบริษัทสามารถ” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร  แลวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร “กลุ่มบริษัทสามารถ” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ 4 บริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม, บมจ.สามารถดิจิตอล และ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค