ฟิทช์มองแนวโน้มเครดิต BAM เป็นลบ เสี่ยงหนี้สูงขึ้น

HoonSmart.com>>ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์เป็น “ลบ” คาดปีนี้เศรษฐกิจหดตัว 5.5% กระทบการเก็บหนี้-EBITDA  เผชิญความเสี่ยงหนี้สูงยิ่งขึ้น มองแนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้นในปี 64 

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เป็น “ลบ” จาก “มีเสถียรภาพ” พร้อมคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘BBB+(tha)’ และ ‘F2(tha)’ และยกเลิกอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท

การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสะท้อนถึงความท้าทายของสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยฟิทช์ประมาณการว่าเศรษฐกิจจะหดตัวลง 5.5% ในปี 2563 และคาดว่าในกรณีฐาน การเก็บชำระหนี้และ EBITDA (รายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย) จะได้รับผลกระทบเชิงลบในปี 2563 ทำให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในระดับหนี้สิน (leverage)ที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว โดยสะท้อนจากอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อ EBITDA (debts/EBITDA) ที่สูงขึ้นเป็นประมาณ 13.7 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/ 63 เทียบกับช่วงระดับ 8-9 เท่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แม้ฟิทช์จะคาดว่าผลการดำเนินงานของ BAM อาจปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 แต่บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สินดังกล่าวให้ลดลงต่ำกว่าระดับ 10 เท่า ภายในปี 2564

อย่างไรก็ตามการคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAM เป็นผลมาจากการที่ฟิทช์ประเมินว่าโครงสร้างเครดิตโดยรวมของบริษัทยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการประกาศอันดับเครดิตครั้งก่อนเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563