“วลีรัตน์ วิฑูรทัศน์” ขายบิ๊กล็อตหุ้น W กว่า 0.8092% เหลือ 4.7629%

“วลีรัตน์ วิฑูรทัศน์” ขายบิ๊กล็อตหุ้น W กว่า 0.8092% เหลือ 4.7629%

HoonSmart.com>> “วลีรัตน์ วิฑูรทัศน์” ตัดขายหุ้น W ออกกว่า 0.8092% เหลือถือหุ้น 4.7629%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสาว วลีรัตน์ วิฑูรทัศน์ จำหน่ายหุ้นบิ๊กล็อตของบริษัท วาว แฟคเตอร์ (W) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563 จำนวน 76 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.8092% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือ 447.30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.7629% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัท วาว แฟคเตอร์ (W) เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (EIC)

หุ้น W ณ เวลา 10.09 น. อยู่ที่ราคา 0.14 บาท +0.01 บาท หรือ +7.69% มูลค่าการซื้อขาย 459,470 บาท

อ่านข่าว

W เพิ่มทุน 338 ล้านบาท ซื้อ DOMINO’S PIZZA กว่า 400 ลบ.