ตลาด mai ปลด SP หุ้น HYDRO หลังส่งงบปี 62-Q1/63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ HYDRO เช้าวันที่ 7 ก.ค.63 หลังส่งงบปี 62-Q1/63 ยังคงเครื่องหมาย C ต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค (HYDRO) เริ่มซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 7 ก.ค.2563 เหตุผลเนื่องจากบริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ปี 2663 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

อย่างไรก็ตามตลาด mai คงเครื่องหมาย C ต่อไป