บลจ.ทหารไทยจ่ายเงินคืนปิด 4 กองทุนตราสารหนี้แล้ว 6.8 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> บลจ.ทหารไทย ทยอยจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 4 กองทุนตราสารหนี้แล้วกว่า 6.8 หมื่นล้านบาท ประมาณ 34-55% ของพอร์ต เหลือสินทรัพย์รอขายกว่า 8 หมื่นล้านบาท ชี้ตลาดตราสารหนี้ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ย้ำรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้านก.ล.ต.ไฟเขียวขยายระยะเวลาชำระบัญชีกองทุนอีก 90 วันเป็น 7 ต.ค.63

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย (TMBAM Eastspring) และกรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต กล่าวว่า TMBAM Eastsping ได้จ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS), กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF), กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) ที่ปิดกองในช่วงปลายเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาแล้วกว่า 68,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34-55% ของสินทรัพย์ในแต่ละกองทุนและปัจจุบันมีสินทรัพย์รอการขายรวมกว่า 80,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาพรวมราคาตลาดตราสารหนี้ปรับตัวดีขึ้นกว่าราคา ณ วันยกเลิกกองทุน ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายตราสารในพอร์ตออกไปในราคาที่เหมาะสม แต่ปัจจุบันสภาพตลาดตราสารหนี้ยังไม่คืนสู่ภาวะปกติ 100%เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ขณะที่หุ้นกู้ระยะยาวในพอร์ตทั้ง 4 กองทุนประมาณ 5 หมื่นล้านบาท เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายหุ้นกู้ระยะยาวของไทยในเดือน พ.ค.2563 มูลค่าเพียง 6.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 20% รวมทั้งตลาดยังได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดสภาพคล่องของบริษัท การบินไทย (THAI) จนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

“ขอยืนยันอีกครั้งว่า สินทรัพย์ในพอร์ตตราสารหนี้มีคุณภาพดีอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grades) เรทติ้งส่วนใหญ่อยู่ระดับ A-BBB และไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ การเร่งขายสินทรัพย์ที่เหลือโดยไม่สอดคล้องกับจังหวะและสภาพคล่องในตลาด จะทำให้มูลค่าเงินที่จะจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงอย่างมาก ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”นายบุญชัย กล่าว

TMBAM Eastsping จึงขอขยายระยะเวลาการชำระบัญชีและจ่ายเงินคืนออกไปอีก 90 วัน จากเดิมครบกำหนดชำระบัญชีในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เป็นวันที่ 7 ต.ค.2563 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว ซึ่งตั้งแต่การยกเลิกคำสั่งซื้อขายและดำเนินการชำระบัญชี TMBAM Eastspring จะไม่คิดค่าบริหารจัดการกองทุน (Management Fee)

ทั้งนี้ NAV ของทั้ง 4 กองทุน ณ สิ้นปี 2562 มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 246,000 ล้านบาท และช่วงปลายเดือนมี.ค.ที่ปิดกองทุนมูลค่่าลดลงเหลือ 149,069 ล้านบาท จากการแพร่ระบาดโควิด-19 มีเงินไหลออกในตลาดตราสารหนี้เกิดใหม่มากเป็นประวัติการณ์กว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่อยู่ภายใต้การจัดการ (AUM) ทั่วโลก รวมถึงราคาตราสารหนี้เอกชนปรับตัวลดลงอย่างมาก ผันผวนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงยกเลิกกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนที่ราคาซื้อขายจะปรับลงไปมาก

“เรามั่นใจว่าการยกเลิกกองทุนทำถูกต้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีต่อนักลงทุน การเร่งขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่มากๆ ภายในเวลาจำกัดไม่เกิดผลดี ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุนระยะยาว ซึ่งปัจจุบันตลาดตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ แม้มีทิศทางดีขึ้น แต่ยังไม่ปกติเมื่อเทียบก่อนเกิดโควิด-19 อีกทั้งการขาดสภาพคล่องของการบินไทย (THAI) เป็นตัวแปรที่สร้างความสั่นคลอนในตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงที่ผ่านมา”นายบุญชัย กล่าว

สำหรับการดำเนินการในระยะเวลา 90 วันข้างหน้าจะทำอย่างเต็มความสามารถให้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นและจ่ายเงินคืนได้ดีเหมือนที่ผ่านมา หากจำเป็นต้องขยายเวลาอีกครั้งจะสำรวจความเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ด้านธิดา โชติยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า ในการชำระบัญชีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ เพื่อให้การดำเนินการเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และทำให้กระบวนการขายสินทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสมและดีที่สุด พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลกในกลุ่ม BIG4 เพื่อแนะนำแนวทางในการชำระบัญชีให้ผู้ถือหน่วยและการทยอยขายสินทรัพย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขายคืนได้สูงกว่าวันทำการสุดท้ายเฉลี่ยประมาณ 0.90%

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน TMBAM Eastspring กล่าวว่า ภาพรวมการลงทุนครึ่งปีหลังน่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการคลายล็อกดาวน์ รวมถึงไทย ซึ่งมาตรการคลังทั่วโลกช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านช่วงนี้ไปได้และความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะค่อยๆ กลับมา แต่จะกลับไปก่อนโควิด-19 หรือไม่นั้นต้องดูหลายปัจจัยประกอบ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19

อ่านข่าว

“บลจ.ทหารไทย” ขยายเวลา 90 วัน ชำระบัญชีปิด 4 กองทุนตราสารหนี้