AIS ดึงพลังพนง. ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste”

เอไอเอส จับมือ ภาคีเครือข่ายความยั่งยืน TRBN โดย 9 บจ. ดึงพลังพนักงานกว่า 20,000 คน  ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste” จัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รับคลายล็อกดาวน์

นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (ADVANC ) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  เอไอเอส กล่าวว่า  AIS ได้สานต่อภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยขยายผลแคมเปญใหญ่ “คนไทยไร้ E-Waste” จับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องภัยอันตรายที่แฝงมากับขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขยายจุดรับทิ้งขยะทั่วประเทศ  ให้คนไทยเข้าถึงจุดรับทิ้งขยะ E-Waste ได้ง่ายและใกล้บ้าน

การรวมพลังกับ ภาคีเครือข่ายความเพื่อยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN ) โดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (บจ.)  9 องค์กร สร้างเครือข่ายสีเขียว ให้พนักงานของแต่ละองค์กรและประชาชนทั่วประเทศ  รู้ถึงภัยอันตรายที่มากับขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี  พร้อมร่วมใจคัดแยก E-Waste และนำไปทิ้งในจุดรับทิ้งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,806 จุด

สำหรับแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” มุ่งเน้น 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ หูฟัง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยขยะ E-Waste  จะนำไปกำจัดแบบถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfilled

ปัจจุบัน “คนไทยไร้ E-Waste” มีจุดรับทิ้งขยะ E-waste รวมทั้งสิ้น 1,806 จุด อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ 160 แห่ง, AIS Shop จำนวน 136 สาขาทั่วประเทศ, AIS Telewiz, ศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัล 34 แห่ง, มหาวิทยาลัยต่างๆ และอาคารชุด คอนโด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ