ตลท.เตือนเทรด HYDRO-PACE วันสุดท้าย 3 ก.ค. ก่อนขึ้น SP จนกว่าส่งงบครบ

HoonSmart.com>> ตลท.เตือนซื้อขายหุ้นชั่วคราว HYDRO-PACE วันสุดท้าย 3 ก.ค.63 ก่อนขึ้น SP จนกว่าส่งงบการเงินครบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนกรณีการเปิดซื้อขายชั่วคราวสำหรับหลักทรัพย์บริษัท ไฮโดรเท็ค (HYDRO) และบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) วันสุดท้ายในวันที่ 3 ก.ค.2563 หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP ทั้งสองหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่า HYDRO และ PACE จะส่งงบการเงินครบถ้วน