ตลท.ปลด H ทรัสต์ SHREIT เตือนระมัดระวังก่อนลงทุน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย H ทรัสต์ SHREIT เช้าวันนี้ หลังแจ้งผลประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อนุมัติขายหุ้นเจ้าของกิจการโรงแรม 3 แห่งในต่างประเทศ พร้อมเตือนระมัดระวังก่อนลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) รอบเช้าวันที่ 26 มิ.ย. 2563 หลังจากกองทรัสต์ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และสารสนเทศที่สำคัญแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจลงทุน

อ่านข่าว

SHREIT ฟลอร์ ผู้ถือหน่วยไม่อนุมัติขายหุ้น SHH-SHH2 โหวตหนุน 72.84% ต่ำกว่าเกณฑ์