SHREIT ฟลอร์ ผู้ถือหน่วยไม่อนุมัติขายหุ้น SHH-SHH2 โหวตหนุน 72.84% ต่ำกว่าเกณฑ์

HoonSmart.com>> ผู้ถือหน่วยลงทุน SHREIT โหวต 72.84% หนุนขายหุ้น SHH – SHH2 เจ้าของโรงแรม 3 แห่งในต่างประเทศ ชี้เสียงไม่ถึง 2 ใน 3 ตามเกณฑ์ให้กองทรัสต์ขายสินทรัพย์ ด้านโรงแรมทั้ง 3 แห่งเปิดบริการตามปกติ ภายใต้มาตรการคุม COVID-19

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) แจ้งว่า ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ วันที่ 25 มิ.ย.2563 ไม่อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ของทรัสต์ ได้แก่หุ้นของ SHH และ SHH2 ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แม้ที่ประชุมจะมีคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยกับวาระดังกล่าวในจำนวน 72.8404% แต่คะแนนเสียงเห็นด้วยมีจำนวนไม่ถึง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุปมติได้ว่าคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้กองทรัสต์ SHREIT เข้าทำรายการดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการดำเนินการธุรกิจของทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ SHREIT ได้แก่ Pullman Jakarta Central Park, Ibis Saigon South และ Capri by Fraser ยังคงเปิดดำเนินการ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งอาจมีมาตรการจำกัดการดำเนินกิจกรรมทางสังคม เช่นเดียวกับโรงแรมอื่น ๆ ทั่วโลก

ด้านตลาดหลักทรัพย์ขึ้น H ห้ามการซื้อขายชั่วคราว รอบบ่ายวันที่ 25 มิ.ย.2563 เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ชี้แจงกรณีผลประชุมผู้ถือหน่วยไม่อนุมัติการเข้าทำรายการขายสินทรัพย์  โดยราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำสุด 15% (ฟลอร์) ปิดที่ 4.16 บาท -0.72 บาท หรือ 14.75% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.3 ล้านบาท

อ่านข่าว

ตลท.ขึ้น H ทรัสต์ SHREIT ผู้ถือหน่วยเบรกขายกิจการ SHH-SHH2