10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

[table “MidLongTermBond_May2020” not found /]

[table “ShortTermBond_May2020” not found /]

[table “MoneyMarket_May2020” not found /]

[table “GlobalBond_May2020” not found /]

[table “EmergingMarketBond_May2020” not found /]

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก