10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large-Cap_May 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-10.11-5.710.650.85
2แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรASP-GLTF-T-10.63-7.29-1.30-0.48
3แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF-10.19-7.35-1.61-0.34
4เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพKTHAICGRMF-9.87-8.04----
5แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHSTRATEGY-A-9.10-8.971.65--
6แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTRATEGY-D-9.10-8.981.64--
7แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตLHSTRATEGY-R-9.10-8.981.64--
8เคเอ เอควิตี้KAEQ-11.75-9.201.523.26
9เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพHI-DIV RMF-9.87-9.23----
10ทิสโก้ หุ้นไทย Well-beingTISCOWB-8.13-9.53----

Equity Small MidCap_May 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์TSF-7.404.596.955.63
2กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้TISCOMS-6.580.73-2.370.49
3กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-7.760.080.05--
4ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B-7.75-0.18-0.36--
5กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai-1.92-0.49-10.06--
6กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A-8.04-0.49-0.50--
7กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME-7.56-0.74----
8ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TMSRMF-A-8.05-0.82-1.001.46
9ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTMSRMF-P-8.05-0.82-1.00--
10กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-T-6.53-1.12----

Property Indirect_May 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-6.992.5411.59--
2เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์M-PROP DIV-8.860.8511.6911.49
3แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลLHPROP-INFRA-7.730.6210.23--
4เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-9.840.1511.21--
5แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-8.99-0.2210.0410.74
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-11.49-1.5212.1911.67
7วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-11.94-1.946.206.02
8แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-10.26-2.309.61--
9วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-14.13-4.398.318.83
10ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-11.79-4.677.56--

Aggressive Allocation_May 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีซีเอ็ม พลทรัพย์TCMCSF-2.854.435.213.77
2กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A0.773.30----
3กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D0.773.26----
4ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF-3.642.306.905.82
5พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์PRINCIPAL SIF-2.842.275.22--
6ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัสSCBPLUS-1.411.753.46--
7กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่าKTSRI-A-1.081.31----
8กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTSRI-D-1.091.23----
9ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่าSCBMPLUSA-1.550.991.81--
10บัวหลวงอินคัมB-INCOME-2.100.712.41--

Moderate Allocation_May 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART4-2.963.323.172.34
2บีแคป โกลบอล เวลท์ 50BCAP-GW50-2.06-0.06----
3ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTINC-A-4.61-1.16----
4ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTINC-R-4.66-1.253.43--
5ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTINRMF-A-4.84-1.61----
6ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTINRMF-P-4.84-1.61----
7กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKTWP-A-3.01-1.630.31--
8บีแคป โกลบอล เวลท์ 75BCAP-GW75-4.44-2.24----
9เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM-2.37-2.50----
10ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลางTMBAAMF-5.19-2.911.701.89

Conservative Allocation_May 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART3-2.631.752.202.02
2กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM-0.570.880.720.86
3บีแคป โกลบอล เวลท์ 10BCAP-GW10-0.370.77----
4ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัมTCINC-1.920.58----
5กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-1.700.531.692.88
6บีแคป โกลบอล เวลท์ 25BCAP-GW25-1.130.13----
7ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-LightPHATRA SG-AA Light-1.780.05----
8กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้าB-SENIOR-X-2.12-0.07----
9ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566SCB2566-1.74-0.111.120.92
10เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-1.42-0.470.741.20

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก