กรุงศรีจัดสัมมนาลูกค้า SME ปรับตัวรับเมกะเทรนด์-กลยุทธ์ฝ่าวิกฤต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk หัวข้อ “Business Implication from Covid-19, Now and Next for Real Estate & Service” ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์ก้าวข้ามวิกฤตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแนวทางการปรับตัวเพื่อช่วยเหลือลูกค้า รวมทั้ง ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมให้มุมมองผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจและแนวโน้มเมกะเทรนด์ที่จะเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal โดยมี มันตินี อัครเสริญ ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินรายการ