CCET ยอดขายพ.ค.ร่วง 9.4% จากงวดปีก่อน ฉุด 5 เดือนลด 19.7%

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขายเดือนพ.ค.ลดลง 9.4% จากงวดปีก่อนเหลือ 9,112 ล้านบาท ดีขึ้น 45.3% จากเดือนเม.ย.63 ฉุด 5 เดือนยอดขาย 3.56 หมื่นล้านบาท ร่วง 19.7%

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET) แจ้งยอดขายรายเดือนประจำเดือน พ.ค.2563 จำนวน 258.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 8,369.06 ล้านบาท ลดลง 9.4% จากเดือนพ.ค.2562 มีจำนวน 285.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 9,112.74 ล้านบาท แต่เพิ่มขึ้น 45.3% จากเดือนเม.ย.2563 มีจำนวน 177.85 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5,810.55 ล้านบาท

สำหรับยอดขายในช่วง 5 เดือนแรกปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) มูลค่า 1,129.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 35,626.67 ล้านบาท ลดลง 19.7% จาก 1,406.08 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 44,720.67 ล้านบาทเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

สาเหตุที่รายงานยอดขายรายเดือน เนื่องจากหลักทรัพย์ Taiwan Depository Receipt (TDR) ของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในการประกาศยอดขายรายเดือนของบริษัทฯ ซึ่งยอดขายปี 2563 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี