TPCH จ่อ COD โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่ม 26 MW บุ๊กรายได้ Q3/63

HoonSmart.com>> “ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง” เตรียม COD โรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 1, TPCH 2, TPCH 5 กำลังการผลิต 26 เมกะวัตต์ คาด COD ไตรมาส 3/63 ดันกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวล แตะ 109 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ มั่นใจหนุนผลงานปี 63 แกร่ง พร้อมลุยโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามแผนนโยบายจากภาครัฐ มองหาโอกาสเข้าลงทุนโครงการใหม่ๆ หนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังมีทิศทางที่ดี ทั้งในแง่ของรายได้และกำไร เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน เพาเวอร์ (PTG) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขาย 21 เมกะวัตต์ ได้เริ่มขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้มีกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นเป็น 83 เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 60 เมกะวัตต์ โดยจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/63 เป็นต้นไป

“บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง จากเดิมที่มีโรงไฟฟ้าชีวมวล 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP และ SGP ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้ว ทำให้รับรู้รายได้จากการขายไฟเพิ่มขึ้น และในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในการมีใบอนุญาตในการขายไฟฟ้า (PPA) ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะ ให้ครบ 250 เมกะวัตต์ ซึ่งจะผลักดันให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง” นางกนกทิพย์ กล่าวในที่สุด

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวลทีพีซีเอช เพาเวอร์1 (TPCH 1) กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์2 (TPCH 2) กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 (TPCH 5) กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 3/63 จากเดิมคาดว่าจะ COD ภายในไตรมาส 2/63 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การเจ้าหน้าที่วิศวกรจากต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ตามกำหนด ซึ่งภายหลังจาก COD จะช่วยผลักดันกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเป็น 109 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) กำลังการผลิต 8.0 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถ COD ภายในครึ่งปีหลัง

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการศึกษาและพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมทั้งได้มีการลงพื้นที่เพื่อหารือกับวิสาหกิจชุมชนถึงแผนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนของ TPCH เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประมูล ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าขยะ อีกทั้งยังมองหาโอกาสเข้าไปลงทุนเพิ่ม ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาโครงการ เพื่อจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ส่วนผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/63 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) มีรายได้จากการขายไฟอยู่ที่ 393.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้จากการขายไฟอยู่ที่ 392.46 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 85.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 84.85 ล้านบาท