กบข. คว้า 5 รางวัล ระดับนานาชาติ “ซีจี”เด่น ลงทุนที่ยั่งยืน สื่อสารสมาชิก

HoonSmart.com>>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตอกย้ำความสำเร็จ ด้วยการคว้า 5 รางวัลสุดยอดด้านธรรมาภิบาลบริหารจัดการกองทุน การลงทุนที่ยั่งยืนและสื่อสารสมาชิก จากสื่อด้านการเงินและการลงทุนของประเทศอังกฤษและประเทศฮ่องกง  ตั้งเป้าปี 63 หลักทรัพย์ในพอร์ตทั้งหมดเข้าเกณฑ์ลงทุนที่ยั่งยืน

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ได้รับ 5 รางวัลสุดยอดด้านธรรมาภิบาล (ซีจี) บริหารจัดการกองทุน การลงทุนที่ยั่งยืนและสื่อสารสมาชิก จากสื่อด้านการเงินและการลงทุนของประเทศอังกฤษและประเทศฮ่องกง สะท้อนความเชื่อมั่นจากสังคมภายนอกระดับภูมิภาคและระดับโลก ส่งผลย้ำความรู้สึกผูกพัน (Engagement) ภูมิใจ (Proud) และ มั่นใจ (Trust) ในองค์กรจากทั้งคณะกรรมการ กบข. สมาชิก กบข. และพนักงาน

“ทุกรางวัลที่ กบข.ได้รับเป็นทั้งเครื่องยืนยันความสำเร็จในความมุ่งมั่นทุ่มเทบริหารกองทุนและเป็นความท้าทายที่ กบข.ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อทำลายสถิติความสำเร็จของตัวเอง” นายวิทัย กล่าว

สำหรับประเด็นสำคัญที่ทำให้ กบข. ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัลนั้น นายวิทัย กล่าวว่า เกิดจากผลงานโดดเด่นในปี 2562 แบ่งเป็นด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วยการสร้างกระแสตื่นตัวด้านธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทยจากการที่ กบข.เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการลงนามร่วมกันในแนวปฏิบัติการระงับลงทุน (Negative List Guideline) ระหว่าง 32 นักลงทุนสถาบันในประเทศ ถือว่าเป็นความร่วมมือสำคัญครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในขณะเดียวกัน กบข.ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเรื่องธรรมาภิบาลสะท้อนจากคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ กบข. มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ

ส่วนผลงานด้านการลงทุนที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดทำ ESG-focused portfolio สำหรับหุ้นไทย การปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่คำนึงปัจจัยลงทุนเพื่อความยั่งยืน การนำปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance) มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินราคาสินทรัพย์และกระบวนการตัดสินใจลงทุน การนำแนวทางบริหารการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของ OECD และ PRI มาประยุกต์ใช้ โดย กบข.

นายวิทัยกล่าวว่า มีเป้าหมายต่อเนื่องสำหรับปี 2563 คือการทำให้พอร์ต กบข.มีเฉพาะหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ลงทุนที่ยั่งยืน (100% ESG Portfolio)