เปิดชื่อหุ้นติดดัชนีฟุตซี่ CRC-DIF เข้า Large Cap ปัด LH-MINT ตกชั้น

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์-ฟุตซี่” ประกาศชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนมิ.ย.63 “CRC-DIF” ติด FTSE SET Large Cap Index ด้าน LH-MINT หลุด ส่วนกลุ่ม Mid Cap เข้า 6 หลักทรัพย์ “ACE-BAM-IMPACT-LH-MINT-TQM” ด้านดัชนี FTSE SET Shariah Index เข้า 9 หลักทรัพย์ มีผล 22 มิ.ย.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 22 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป โดยดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยหลักทรัพย์ที่ออก ได้แก่ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

ส่วนดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 6 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ ได้แก่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) โดยหลักทรัพย์ที่ออก ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 9 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ ได้แก่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) บริษัท ซาบีน่า (SABINA) บริษัท เอสพีซีจี (SPCG) บริษัท ไทยออยล์ (TOP) บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ (UV)

ส่วนหลักทรัพย์ที่ออก ได้แก่ บริษัท อาปิโก ไฮเทค (AH) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) บริษัท นามยง เทอร์มินัล (NYT) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (PSH) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธ.ค.2563