SAFARI เผยผู้ถือหุ้นกู้ “ภูเก็ตแฟนตาซี” รวม 1.1 พันลบ. อนุมัติยืดชำระ 1 ปี

HoonSmart.com>> “ซาฟารีเวิลด์” เผยผู้ถือหุ้นกู้ “ภูเก็ตแฟนตาซี” บริษัทย่อย มูลค่ารวม 1.11 พันล้านบาท ไฟเขียวขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 1 ปี ทยอยครบดีล 4 มิ.ย.64-7 ส.ค.64 คิดดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) แจ้งว่า บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ของหุ้นกู้มีประกันจำนวน 4 รุ่น รวมมูลค่า 1,111 ล้านบาท โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 และ 25 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 4 ชุด มีมติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

สำหรับหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET206A) มูลค่า 211 ล้านบาท มีมติให้ขยายระเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 4 มิ.ย.2563 เป็นวันที่ 4 มิ.ย.2564 ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET207B) มูลค่าหุ้นกู้ 200 ล้านบาท มีมติอนุมัติให้ขยายระเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 27 ก.ค.2563 เป็นวันที่ 24 ก.ค.2564

ด้านผู้ถือหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET207A) มูลค่าหุ้นกู้ 500 ล้านบาท มีมติอนุมัติให้ขยายระเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 6 ก.ค.2563 เป็นวันที่ 6 ก.ค.2564

ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET208A) มูลค่าหุ้นกู้ 200 ล้านบาท มีมติอนุมัติให้ขยายระเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 7 ส.ค.2563 เป็นวันที่ 7 ส.ค.2564