“การบินไทย” ตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” นั่งกก.มีผล 4 มิ.ย.63

HoonSmart.com>> บอร์ดการบินไทย แต่งตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” นั่งกรรมการ-กรรมการอิสระ มีผล 4 มิ.ย.63

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

บริษัท การบินไทย (THAI) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 12/2563 ในวันที่ 4 มิ.ย.2563 แต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรและเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

สำหรับกรรมอิสระของบริษัทฯ ประกอบด้วย พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน, พลอากาศเอกชาญยุทธ ศิริธรรมกุล,พลอากาศเอกอำนาจ จีระมณีมัย, นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค, น.ส.นิตยา ดิเรกสถาพร, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายวัชรา ตันตริยานนท์, รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิตและนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

อ่านข่าว

THAI ชง “อีวาย” ร่วมทำกับบอร์ด ศาลนัดไต่สวน 17 ส.ค.ฟื้นฟูยาก