“มงคล ประกิตชัยวัฒนา” บิ๊กล็อต KTC จำนวน 10 ล้านหุ้น ขยับถือ 14.98%

HoonSmart.com>> “มงคล ประกิตชัยวัฒนา” บิ๊กล็อต KTC จำนวน 10 ล้านหุ้น กว่า 0.3878% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.373% จาก 2 วันก่อนหน้าขาย 2.3 ล้านหุ้น กว่า 0.0892%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา ได้มาหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย (KTC) เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.3878% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 35.25 บาท ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 396,369,300 หุ้น หรือ 15.373% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก่อนหน้านี้ นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา ขายหุ้น KTC เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563 จำนวน 2.3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.0892% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือ 386.37 ล้านหุ้น หรือ 14.9852% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้น KTC ปิดตลาด 2 มิ.ย.2563 อยู่ที่ 37.25 บาท +0.25 บาท หรือ +0.68% มูลค่าการซื้อขาย 3,508.42 ล้านบาท จากเปิด 37.25 บาท สูงสุด 37.50 บาท และต่ำสุด 35 บาท

ขณะที่ 29 พ.ค.2563 ปิดที่ 38.50 บาท +0.75 บาท หรือ +1.99% มูลค่าการซื้อขาย 3,052.37 ล้านบาท จากเปิด 38.25 บาท ขึ้นไปสูงสุด 39.50 บาท และต่ำสุด 37.25 บาท

อ่านข่าว

“มงคล ประกิตชัยวัฒนา” ตัดขาย KTC ออก 2.3 ล้านหุ้น ยังถือ 14.98%