โนมูระฯ แนะเก็งกำไร AP-LH-PSH-SPALI รับครม.ลดจ่ายภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

HoonSmart.com>> บล.โนมูระ พัฒนสิน มองบวก ครม.ลดอัตราจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ปี 63 แนะนำเก็งกำไร AP, LH, PSH, และ SPALI ด้านบล.ฟินันเซียฯ มองเป็น “กลาง” ภาษีที่ดินเปล่า ผู้ประกอบการไม่ได้ถือนานอยู่แล้ว ส่วนผู้ซื้อกำลังซื้อชะลอตัว สถาบันการเงินเข้มปล่อยสินเชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน (CNS) มีมุมมอง positive เชิง Sentiment ต่อการอนุมัติลดอัตราเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% เฉพาะปี 2020 และเลื่อนระยะเวลาจัดเก็บเป็น สค 2563 (เดิม เม.ย.2563) ซึ่งลดความกังวลต่อต้นทุนในการพัฒนาโครงการของ developer ที่จะเพิ่มขึ้นจากภาษีฯ นี้

อย่างไรก็ตามแต่ภาพรวมผลกระทบจากภาษีฯ ไม่มีนัยสำคัญต่อประมาณการกำไรสุทธิ 2563 โดยกระทบไม่เกิน 1% จากประมาณการเดิมของ CNS

บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำเก็งกำไร ต่อ sentiment เชิงบวก AP, LH, PSH, และ SPALI เพราะเป็นกลุ่มที่มี landbank และโครงการระหว่างก่อสร้างจำนวนมาก

บล.ฟินันเซีย ไซรัส มีมุมมองเป็น “กลาง” ต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หลังครม. เห็นชอบให้ลดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% เฉพาะในปี 2563 เพื่อลดผลกระทบ COVID-19 โดยชำระภาษีภายในเดือนส.ค.2563

สำหรับผู้ประกอบการอสังหาฯ เนื่องจากวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีประกาศใช้พ.ร.ก.ปรับลดภาษีลง 90% สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาไม่เกิน 3 ปี และสต็อกเหลือขายในปี 2563-2564 อยู่แล้ว ขณะที่จะเป็นผลดีในส่วนของที่ดินว่างเปล่าซึ่งมีอัตราการเก็บภาษีสูง 0.3% และเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆปี อย่างไรก็ดี เป็นการปรับลดเพียงปีเดียว และปัจจุบันผู้ประกอบการมักไม่ถือที่ดินไว้นาน

ด้านผู้ซื้ออสังหาฯ แม้มีการลดภาษีเพิ่มเป็น 90% จาก 50% ในพ.ร.ก.ที่ประกาศในเดือนม.ค. อย่างไรก็ดี บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองว่าไม่มากพอที่จูงใจต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

นอกจากนี้ อัตราการเก็บภาษีค่อนข้างต่ำ อาทิ บ้านหลังหลักไม่เกิน 50 ลบ.ได้รับยกเว้นภาษี และบ้านหลังที่ 2 ไม่เกิน 50 ลบ. เก็บภาษีอัตราเพียง 0.02% ขณะที่ปัจจัยที่กดดันหลักยังมาจากกำลังซื้อที่ชะลอตัว หลังได้รับผลกระทบ COVID-19 รวมถึงเกณฑ์ LTV ใหม่ และการเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน