ECF ออกหุ้นกู้ 600 ลบ. อายุ 2 ปี ขายรายใหญ่ดอกเบี้ยสูง 7.25%

HoonSmart.com>> “อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค” ออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 2 ปี เรทติ้ง BB+ อัตราดอกเบี้ย 7.25% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อ 8-11 มิ.ย.นี้

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีหลักประกันครอบคลุมวงเงินเงินยืมสูงสุด 1.5 เท่า ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 8-11 มิ.ย.นี้

สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ของ ECF ในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ‘BB+’ แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริส เรทติ้งจำกัด

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท รองรับการขยายธุรกิจหลัก และการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วน 20% ในบริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งชำระคืนหุ้นกู้ ECF208A ซึ่งจะครบกำหนด วันที่ 16 ส.ค.63 ซื้อคืนหุ้นกู้ ECF208A จากตลาดรอง และนำไปใช้วางเป็นประกันการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจากพื้นฐานธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจด้านพลังงาน