ตลาดฯ ขยายเวลา GSTEEL แก้ไขคุณสมบัติกลับมาเทรดถึง 31 พ.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายเวลา “จี สตีล” แก้ไขคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายจนถึง 31 พ.ค.64 หลังพิจารณาข้อมูลตามที่บริษัทฯ ขอขยายเวลา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่บริษัท จี สตีล (GSTEEL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด ปัจจุบันครบกำหนดเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายแล้วและบริษัทได้ขอขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลและคำชี้แจงของบริษัทแล้ว จึงให้เวลาเพิ่มเติมกับบริษัทเพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

อย่างไรก็ตามหาก GSTEEL ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป