บลจ.อเบอร์ดีนฯ เปิดขายกองทุน SSF-SSFX มองหุ้นไทยน่าลงทุนพร้อมสิทธิลดภาษี

HoonSmart.com>> บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เปิดขายกองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม (ABTESSF – ABTESSFX) สนับสนุนการออมระยะยาวเพื่ออนาคต พร้อมได้สิทธิลดหย่อนภาษี แนะหุ้นไทยน่าลงทุน เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 1-10 มิ.ย. 63

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) เปิดขายกองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม เป็นกองทุนรวมตราสารทุน โดยจะลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยเน้นกลยุทธ์แบบ Bottom Up Approach หรือ การวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัวด้วยเกณฑ์การพิจารณาที่ประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน ESG และ ปัจจัยหลักรอบด้าน ซึ่งมีขั้นตอนแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างชัดเจนโดยใช้หลักการ คุณภาพ มูลค่า และการเปลี่ยนแปลง (Quality and Value, Change) โดยเน้นการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองแล้วในระยะยาวเพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่มั่นคง

กองทุนนี้จะมีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ABTESSFX) และชนิดเพื่อการออม (ABTESSF) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ และต้องการเพิ่มโอกาสรับตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ที่ขั้นต่ำ 5,000 บาท

“ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนระดับโลก และหนึ่งในทีมผู้จัดการกองทุนที่ทุ่มเทในประเทศไทย อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด มีความยินดีที่จะมอบผลตอบแทนในการลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนรวมเพื่อการออมนี้ ด้วยสภาพแวดล้อมตลาดในปัจจุบันและทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ของเรา ผู้ลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แท้จริงในระยะยาวสำหรับนักลงทุน”นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ต้องถือครองหน่วยลงทุนกองทุน SSF และSSFX เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยนับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนในกองทุน SSFX สามารถนำมาลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รวมกับวงเงินซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF แบบปกติ) เริ่มซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นี้ แตกต่างจากกองทุน SSF ที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในปี 2563-2567 โดยกองทุน SSF สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท แต่เมื่อรวมกับวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอื่นๆ แล้วสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี

โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน ABTESSF ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ธ.ค.63 และ ABTESSFX ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.63 โดยมียอดเงินลงทุนสะสมครบทุกๆ 50,000 บาท รับทันทีหน่วยลงทุน ABCC มูลค่า 100 บาท ตามเงื่อนไขที่บลจ.กำหนด