SINGER ขายหุ้นกู้เกลี้ยง 800 ลบ. ECF เล็งออกมีหลักประกัน 2 ปี ดบ. 7.25%

HoonSmart.com>>ซิงเกอร์ประเทศไทย ปิดดีลขายหุ้นกู้ 800 ล้านบาท ดีเกินคาด ขายหมดวันแรก นักลงทุนมองเห็นศักยภาพและโอกาสโต ส่วนอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทคเตรียมเสนอ

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย  (SINGER) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้  ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่  5.90%ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน มูลค่า 600 ล้านบาท และสำรองอีก 200 ล้านบาท รวม 800 ล้านบาท ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด และขายหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดจอง (25-27 พ.ค.2563)

สำหรับความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจัยพื้นฐาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการขยายธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจ  รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนหนี้และหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

ทั้งนี้ SINGER จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562

“แผนการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ถือเป็นการขยายฐานนักลงทุนหุ้นกู้ของบริษัท และสะท้อนความสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม  แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อพร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต คาดว่าผลประกอบการปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของ SINGER อีกปีหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อรถทำเงิน ที่มองว่าจะเป็น New S-Curve ของบริษัท” นายกิตติพงศ์ กล่าว

ด้านบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน วันที่ 8-11 มิ.ย.นี้ หุ้นกู้มี อายุ 2 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีบล. เอเอสแอล , บล. คันทรี่ กรุ๊ป , บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบล. คันทรี่ กรุ๊ป เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหลักประกันของหุ้นกู้มี 2 ส่วน คือ 1. เป็นสิทธิในเงินฝากธนาคารเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ 2. หุ้นของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ (ECF-P) วางเป็นทรัพย์สินทดแทนบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้จนกว่าจะได้มีการชำระเสร็จสิ้นไปในกรณีเมื่อมีการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีดังกล่าวเพื่อนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ECF208A

บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BB + โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ