บล.คันทรี่ กรุ๊ป เพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกค้าบนเฟซบุ๊ค

บล.คันทรี่กรุ๊ป เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าโดยเฉพาะ จัดทำกลุ่มเพจเฟซบุ๊คของบริษัท ฯ www.facebook.com/cgslive (CGSLive) เพื่อให้บริการข้อมูลการลงทุนจากฝ่ายวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนระยะสั้นจนถึงระยะยาว แบบเรียลไทม์ เน้นหุ้น อาทิ มีการสอนการใช้งาน สัญญาณแจ้งแนวโน้มของตลาด บริการถามตอบเชิงวิชาการ มีการเรียนการสอนเพื่อการลงทุน มีไลฟ์หรือสัมมนาการลงทุนหัวข้อพิเศษๆ รวมถึงข่าวสารและประเด็นด่วน เป็นต้น ….สนใจเปิดบัญชี… หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านที่ บล.คันทรี่ กรุ๊ป หรือ สายการตลาดองค์กร โทน 02-2057000 ต่อ 1023 และ 1024 งานนี้ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด