พิษโควิด-19 ฉุดดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเม.ย.63 ต่ำสุดรอบ 11 ปี

HoonSmart.com>> ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเม.ย.63 ต่ำสุดรอบ 11 ปี เอกชนกังวลพิษโควิด-19 กระทบการใช้จ่าย บริโภค ผู้ประกอบการลดการผลิต ลดพนักงาน เหตุขาดสภาพคล่อง

สุพันธุ์ มงคลสุธี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.2563 อยู่ที่ระดับ 75.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 88.0 ในเดือนมี.ค.2563 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่เม.ย.2552 เป็นการปรับตัวลดลงในทุกขนาดของอุตสาหกรรมทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

สาเหตุจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคระบาดของภาครัฐ ส่งผลให้การใช้จ่ายและการบริโภคลดลงโดยเฉพาะสินค้าคงทน

ด้านผู้ประกอบการบางรายชะลอการผลิต การลงทุน และลดการจ้างงาน อีกทั้งยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นอกจากนี้ ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำลังซื้อในภาคเกษตร