APM เยี่ยมชมกิจการ “ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง”

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 3 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (RT) โดยมี จิรกฤต โค้งวารินทร์ ผู้จัดการโครงการ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้