FUTUREPF ฝ่าโควิด-19 ควักกำไรสะสมปันผล 0.20 บาท XD 27 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> กองทุนอสังหาฯ ฟิวเจอร์คพาร์ค ฝ่าวิกฤตโควิด-19 กระทบไตรมาส 1/63 ควักกำไรสะสมปันผลถือหน่วยลงทุน 0.2000 บาทต่อหน่วย ขึ้น XD 27 พ.ค.นี้ จ่ายเงิน 15 มิ.ย.63 ด้านศูนย์การค้าฯ เปิดให้บริการ “ช็อปอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” บลจ.บัวหลวงมั่นใจทรัพย์สินที่ลงทุนมีศักยภาพเติบโต

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค หรือ FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 54 โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่อัตรา 0.2000 บาทต่อหน่วย จากผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ แม้ผลประกอบการของกองทุนในไตรมาสนี้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อยู่บ้าง แต่กองทุนบัวหลวงยังเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินที่กองทุน FUTUREPF ลงทุนมีศักยภาพเติบโต ด้วยจุดแข็งของการเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียม มีทำเลที่ตั้งล้อมรอบด้วยแหล่งชุมชน และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นข้อได้เปรียบของโครงการ ทั้งยังมีทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (“บริษัท รังสิต พลาซ่า”) เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด-19 อยู่ตลอดเวลา

นายพรชลิต กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่กองทุน FUTUREPF ลงทุน ได้รับอานิสงส์จากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่ให้เปิดศูนย์การค้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งก็พบว่า ตั้งแต่วันแรกที่กลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ก็ได้รับการตอบรับที่ดี ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือและตอบรับมาตรการ “ช็อปอย่างมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19” ที่ศูนย์การค้าฯ จัดขึ้น เพื่อเรียกความเชื่อมั่นผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยสามารถสรุปมาตรการสำคัญได้ดังนี้


1. มาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด: ก่อนเข้าศูนย์การค้าฯ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการทุกครั้ง, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

2. เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด: จุดให้บริการขึ้น-ลงบันไดเลื่อน ทางเดิน มีสัญลักษณ์ให้ยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะๆ แจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้เว้นระยะห่าง

3. สะอาดทุกจุดทั่วศูนย์ฯ : ทำความสะอาดจุดสัมผัส อุปกรณ์ต่างๆ ทุก 30 นาที และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดบริการ

4. ปลอดภัย มั่นใจ ทุกร้านค้า: กำหนดแนวปฏิบัติให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น กำหนดการจัดคิว, จัดทำ Counter shield, Cashier Shield, Table Shield และกำหนดจำนวนลูกค้าในการเข้าใช้บริการในร้าน 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร จัดให้มีการลงทะเบียนเข้า-ออกเพื่อจำกัดเวลาเข้าใช้บริการในแต่ละร้านค้า และมีจุดบริการแอลกอฮอล์ทุกร้าน เป็นต้น

5. มาตรการติดตามผู้ใช้บริการด้วย Application tracking timeline ของผู้เข้าใช้บริการที่ศูนย์การค้าโดยจำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชม./ครั้ง/คน, เช็คความหนาแน่นผ่านการสแกน QR Code “ไทยชนะ”

6. ลดความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการ โดยลดเวลาให้จอดรถฟรีจาก 4 ชั่วโมง เหลือ 2 ชั่วโมง

7. มาตรการอื่นๆ ตามที่ภาครัฐจะประกาศกำหนด

“แม้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น แต่กองทุนบัวหลวงจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเชื่อมั่นว่า แนวทางการบริหารจัดการกองทุน FUTUREPF จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ” นายพรชลิต กล่าว

สำหรับกองทุน FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน กองทุน FUTUREPF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวม 54 ครั้ง คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16.0350 บาทต่อหน่วย