ITD คว้าก่อสร้างชั้นใต้ดินพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ มูลค่า 2.3 พันลบ.

HoonSmart.com>> “อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์” ได้งานก่อสร้างชั้นใต้ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี มูลค่า 2.3 พันล้านบาท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) 2 ชั้น และงานพื้นโครงสร้างชั้น 1 ของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี มูลค่างาน 2,305.99 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 480 วัน