ทริสลดเรทติ้งองค์กร-หุ้นกู้ THAI ตกชั้นเหลือ “C” ต่ำกว่าระดับลงทุน

HoonSmart.com>> ทริสฯ ลดเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ “การบินไทย” จากระดับ BBB ลงสู่เหลือ “C” แนวโน้ม “ลบ” หลังครม.ไฟเขียวเข้าฟื้นฟูกิจการ สะท้อนคาดการณ์บริษัทจะพักชำระหนี้ 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท การบินไทย (THAI) เป็นระดับ “C” จากเดิมที่ระดับ “BBB” และยังคง “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “ลบ” โดยอันดับเครดิตที่ถูกปรับลดลงสะท้อนความคาดการณ์ที่บริษัทจะพักชำระหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พ.ค.2563 ที่อนุมัติให้บริษัทการบินไทยยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

เมื่อศาลล้มละลายกลางรับพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการจะส่งผลให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลางโดยบริษัทจะพักชำระหนี้ (Automatic Standstill) เจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงบริษัทการบินไทยจะหยุดชำระหนี้จนกว่าแผนฟื้นฟูกิจการจะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ เมื่อเกิดการพักชำระหนี้ตามกระบวนการของศาล หรือมีการผิดนัดชำระหนี้อื่นใดก่อนหน้านั้น อันดับเครดิตของบริษัทจะได้รับการปรับลดลงสู่ระดับ “D” หรือ “Default”

ทริสเรทติ้งคง “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม  “ลบ” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทการบินไทยโดยสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่อันดับเครดิตของบริษัทจะถูกปรับลดลงสู่ระดับ “D”

ปัจจุบันบริษัท การบินไทยมีหุ้นกู้ทั้งหมด 46 รุ่น โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 จำนวน 5 รุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,585 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท การบินไทย อยู่ที่ BBB ถือว่าอยู่ใน Investment Grade (อินเวสต์เมนต์ เกรด) หมายถึง “กลุ่มระดับลงทุน” วัดจากเรทติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB- เป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มั่นคง ผลประกอบการดี อยู่ในกลุ่มที่น่าลงทุน ผลตอบแทนไม่สูงมาก แต่เมื่อถูกลดลงมาเหลือ “C” ตกชั้นมาอยู่ที่ Non-Investment Grade (นัน-อินเวสต์เมนต์ เกรด) หมายถึง “กลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน” เรทติ้ง ตั้งแต่ BB+ ลงมา จนถึง D เป็นหุ้นกู้คุณภาพปานกลางถึงคุณภาพต่ำ จึงให้ผลตอบแทนสูงกว่า

จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้ความรู้เรื่องซื้อหุ้นกู้ต้องดู credit rating ระบุว่า หุ้นกู้ที่มีเรทติ้งระดับ CCC-C โอกาสสูญเงินต้นถึง 32% หรือในจำนวนผู้ออกหุ้นกู้ 100 ราย จะมีผู้ออกหุ้นกู้ถึง 32 รายที่ผิดนัดชำระหนี้ แต่ที่แย่สุดๆ คือเรตติ้ง D ที่โอกาสสูญเงินต้นมีถึง 100%

 

อ่านข่าว

THAI ซิลลิ่ง รับฟื้นฟูกิจการตามกม.ล้มละลาย ยันเดินหน้าทำธุรกิจปกติ