‘กัลฟ์’ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 แก่รพ.พระมงกุฎเกล้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) นำโดย สิตมน รัตนาวะดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ในนามตัวแทนของ สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บุญชัย ถิราติ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร ร่วมด้วย ญาณิศา วัฒนคำนวณ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 จำนวน 6,000 ชิ้น แก่รพ. พระมงกุฎเกล้า โดยมี พล.อ.นพ. สุรเดช จารุจินดา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พล.ต.นพ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมด้วย พ.อ.หญิง รุ้งขจี อุทัยมงคล (ขวาสุด) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ