AJA ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 บริจาคผ่านรัฐสภา

AJA ร่วมบริจาคผ่านรัฐสภาช่วยผู้ประสบภัยวิกฤติโควิด-19

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ร่วมรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จาก อมร มีมะโน (ที่ 3 จากขวา) ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA ) พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจจีน – ไทยพี่น้องกัน บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด , ภัตตาคารเสฉวน และภัตตาคารอาหารกวางตุ้ง

ร่วมบริจาค เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 30,000 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย รุ่น IT-888 จำนวน 900 เครื่อง หน้ากากอนามัย จำนวน 70,000 ชิ้น และข้าวผัด จำนวน 1,000 กล่อง คิดเป็นมูลค่ารวม 8 ล้านบาท กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนสามเสน เกียกกาย เมื่อเร็ว ๆ นี้