MTC ออกหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 3-3.65% เปิดขาย 9-11 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>>  เมืองไทย แคปปิตอล ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 3-3.65% รองรับแผนขยายธุรกิจ-คืนหนี้ชุดเดิม เปิดขายระหว่างวันที่ 9 –11 มิ.ย.นี้  รองรับแผนขยายธุรกิจและชำระคืนหนี้ชุดเดิม 

ปริทัศน์ เพชรอำไพ

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (MTC) เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท  แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำ  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

รายละเอียดหุ้นกู้  ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 3 % และชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 5 เดือน 2 วัน ดอกเบี้ยคงที่ 3.65 % ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ นำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ รวมทั้งขยายสาขาและขยายพอร์ตสินเชื่อ และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ

“หุ้นกู้ของ MTC เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ  มีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอ  หุ้นกู้ MTC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ BBB+ จาก ทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่ง โดยทริสเรทติ้ง ประเมินบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงจำกัด อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทจะใช้นโยบายการให้สินเชื่อที่เข้มงวด และมีการเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต”

สำหรับ MTC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย  ณ  31 มี.ค.63   มีสาขา 4,294 สาขา กระจายอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ  ไตรมาส 1/2563  มีกำไรสุทธิ 1,237 ล้านบาท  มี 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีที่ดินเป็นหลักประกัน ธุรกิจให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และธุรกิจเช่าซื้อ ที่อยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MTC