อาคเนย์ ผนึกกำลัง เอแบค จัดคอร์สออนไลน์รับมือโลกดิจิทัล

HoonSmart.com>>อาคเนย์  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เปิดหลักสูตร “Online Digital Marketing” สำหรับตัวแทนของอาคเนย์ประกันชีวิต ตั้งเป้าเพิ่มทักษะ เติมความรู้ เสริมศักยภาพบุคลากร วางแผนการเงิน รับมือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในชีวิตวิถีใหม่

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่างบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ช่วงต้นปีที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด Happiness by Design (HbD) ล่าสุด อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ได้เดินหน้าต่อยอดหลักสูตร “Online Digital Marketing” มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาเสริมทักษะใหม่ (Future Skills) และเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Up-skill / Reskill) ในการประกอบอาชีพให้กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันและการเงินของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพครบเครื่องทั้งด้านการตลาด การวางแผนทางการเงิน การคิดวิเคราะห์ที่ดี พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ธุรกิจที่ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล

“การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดชีวิตวิถีปกติแบบใหม่ เราจะทำตามแบบเดิมๆ ต่อไปไม่ได้ ทุกคนจำเป็นต้องปรับตัวให้แข่งขันได้บนโลกที่อนาคตมาถึงเร็วกว่าที่คิด เราจึงมองว่าการ Upskill และ Reskill ให้กับตัวแทนประกันในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันสร้างการเรียนรู้และก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนแห่งความท้าทาย เป็นประตูที่เปิดโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า มั่นคง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมยกระดับคุณภาพทางการขายและการบริการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและผู้คนในวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” นางภฤตยา กล่าว

นายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Wealth Management บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต  ผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรการเรียนออนไลน์เพื่อตัวแทน จะใช้ระยะเวลาอบรมพร้อมเวิร์คชอปผ่านช่องทางออนไลน์ รวม 12 ชั่วโมง จากผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะนำร่องอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านประกันและการเงินของบริษัทฯ จำนวน 100 คน ในเดือนพ.ค. 2563

ปัจจุบันอาคเนย์มีบริการขายหลากหลายช่องทาง โดยตัวแทนยังเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ผ่านการขยายธุรกิจในรูปแบบสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ พร้อมเพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์ม “อาคเนย์ออนไลน์”  ภายใต้สโลแกน “อาคเนย์ออนไลน์ ง่ายๆ แค่คลิก”