กลุ่ม EA เทกโอเวอร์ NEX ส่งลูกถือ 40% ทำธุรกิจรถยนต์

HoonSmart.com>>กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ซื้อกิจการบริษัทเน็กซ์ พอยท์ ใส่เงินเพิ่มทุน 2,354 ล้านบาท ได้หุ้นจำนวน  63.90% ราคา 2.20 บาท/หุ้น  โดย EA ถือหุ้น 40% เพื่อทำธุรกิจรถยนต์ ขอยกเว้นการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์

คณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,070 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 63.90% ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (พีพี)ให้กับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์(EA)EA นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา และนายบุญเอื้อ จิตรถนอม ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,354 ล้านบาท

ทั้งนี้การซื้อหุ้นรอบนี้ได้ราคาต่ำกว่าตลาดมาก ล่าสุด วันที่ 14 พ.ค.ปิดที่  3.54  บาท ก่อนหน้านี้ NEX ได้เพิ่มทุนขายพีพีจำนวน 46 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา และนายพรเลิศ เตชะรัตโนภาศ  ในราคา 2.30 บาท  รวมเป็นเงิน 105.80 ล้านบาท

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเรื่องสำคัญอนุมัติในหลักการให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลีตี โฮลดิง (EMH) เข้าลงทุนใน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำนวน 670 ล้านหุ้น หรือ 40.013% ของหุ้นทั้งหมด เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจด้านกิจการพัฒนาคุณภาพ ผลิต ประกอบชิ้นส่วนและจัดจำหน่าย ตลอดจนการขายและให้บริการหลังการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถยนต์โดยสาร รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์ส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯยังมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อ่านข่าว

EA ฟาดกำไร 1,452 ล้าน โต 20%