AIS จัดเต็ม 5G ส่งหุ่นยนต์สนับสนุนรพ.สนาม ภาคใต้

“เอไอเอส”  สานต่อภารกิจ 5G สู้ภัย COVID-19 ลงพื้นที่สนับสนุน รพ.สนาม ภาคใต้ จัดเต็มระบบสื่อสาร จับมือ มอ. ส่งหุ่นยนต์ ADA Robot ช่วยทีมแพทย์ เฝ้าระวังสถานการณ์ แพร่ระบาดซ้ำ

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส กล่าวว่า ภายใต้ภารกิจ AIS 5G สู้ภัย COVID-19  ยังคงทุ่มเท ระดมสรรพกำลัง ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสา รและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อม Digital Solutions เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล ที่โรงพยาบาลสนาม ในภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย

1. จับมือ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) สนับสนุนเทคโนโลยี Digital เสริมขีดความสามารถให้กับหุ่นยนต์ ADA Robot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ โดยหุ่นยนต์ทำเป็น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1. ทำหน้าที่ส่งยา อาหาร และเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง พูดคุยสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและหมอผ่านระบบวิดีโอคอลล์ และรุ่นที่ 2 เพิ่มกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อประเมินการรักษาเบื้องต้น ซึ่งหุ่นยนต์จะถูกนำไปใช้งานที่โรงพยาบาลต่างๆ ในภาคใต้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลดเสี่ยงให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

2. สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร พร้อมติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และขยายสัญญาณเครือข่าย รองรับการใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า ภายในศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของภาคใต้ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล

3. สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร เสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ รพ.สุราษฎร์ธานี, รพ.สุไหงโกลก, รพ.ปัตตานี, รพ.หาดใหญ่, รพ.ยะลา, รพ.สงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์ 2 (รพ.สนาม), รพ.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ. สนาม)