กองทุน KAR สหรัฐฯ เก็บหุ้น HUMAN เพิ่ม 3.4271% ขยับถือ 5.5814%

HoonSmart.com>> “KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT” จากสหรัฐฯ เข้าเก็บหุ้น HUMAN เข้าพอร์ตเพิ่ม 3.4271% ขยับถือ หุ้นกว่า 5.5814%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC ได้มาหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า (HUMAN) เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.4271% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.5814% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC หรือ KAR เป็นบริษัทจัดการการลงทุนและบริหารความมั่งคั่งจากสหรัฐฯ

ด้านหุ้น HUMAN ปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ 6.70 บาท +0.05 บาท หรือ +0.75% มูลค่าการซื้อขาย 186,820 บาท