AIT มอบ ‘อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ’ ให้รพ.จุฬาฯ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) ร่วมกับ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วย โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้านภาพลักษณ์องค์กร และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ เมื่อเร็วๆนี้