APM เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ หรือ APM พร้อมด้วยทีมงาน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต หรือ SMART ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา (Smart Block) โดยมีประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ  และรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ